AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 2017


AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA
nr 4 (97)/2017

 

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP
- Sylwia Wróblewska

Kompleksowe testy automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych
- Tomasz Bednarczyk, Mirosław Branczewski

Wykorzystanie standardu IEC 61850 w sieciach rozdzielczych – doświadczenia Siemens
- Marcin Lizer, Adam Sobota

FIDVR – awarie powodowane odbudową napięcia w systemie – wytyczne techniczne
- Konrad Woliński

Lokalizacja zwarć z ziemią w liniach napowietrznych SN
- Piotr Olszowiec

Kawałek współczesnej historii przekaźnikowców na Podbeskidziu
- Krzysztof Sitkiewicz


 Streszczenia artykułów nr 4/2017 AEE

Sylwia Wróblewska
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP
  Słowa kluczowe: automatyka elektroenergetyczna, zabezpieczenia przekaźnikowe
Przedstawiono historię oraz kierunki działania Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej.

Electroenergy Automation Committee of Association of Polish Electrical Engineers
   Keywords: electroenergy automation, protection systems
There is given history and fields of activity the Electroenergy Automation Committee.Tomasz Bednarczyk, Mirosław Branczewski
Kompleksowe testy automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych
  Słowa kluczowe: automatyka zabezpieczeniowa, testowanie, bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego, nowe rozwiązania
Rozwój technologiczny układów cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej oraz jej złożoność niosą ze sobą nowe wyzwania przy testowaniu zabezpieczeń w wybranym obszarze systemu elektroenergetycznego. Dotychczas sprawdzeniu podlegają jedynie wprowadzone do zabezpieczenia nastawy z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. Standardowe testy nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy dla danych warunków sieciowych analizowane zabezpieczenie zadziała prawidłowo. W artykule przedstawiono narzędzie, które w prosty sposób poszerza zakres standardowych badań zabezpieczeń o testy sprawdzające, czy zabezpieczany obiekt jest chroniony w sposób właściwy i skuteczny.

Comprehensive tests of power protections with new testing solutions
   Keywords: power system protection, testing, power system security, new solutions
New technology of power protection automation and its complexity brings new challenges in testing of protection relays, which should verify its proper behavior in power systems. Standard tests don't give an answer that tested protection relay will operate correctly in specified system conditions. Previous tests verify only the settings of the relays including the tolerances specified by relay's manufacturers. This paper shows a tool, which in easy way, extends the scope of standard tests of protection relays and confirm that elements of power systems are protected properly and reliably.Marcin Lizner, Adam Sobota
Wykorzystanie standardu IEC 61850 w sieciach rozdzielczych – doświadczenia Siemens
  Słowa kluczowe: standard IEC 61850, automatyka zabezpieczeniowa, szyna stacyjna, rozdzielnia SN
W artykule przedstawiono doświadczenia Siemensa z implementacji rozwiązań opartych na standardzie IEC 61850 w sieciach rozdzielczych i przemysłowych średniego napięcia. Jako przykład przedstawiono realizację automatyk zabezpieczeniowych: LRW, ZS i SZR dzięki urządzeniom SIPROTEC 4, powiązanych przez szynę stacyjną w układzie podwójnej gwiazdy (PRP) i wiadomości GOOSE na jednej z rozdzielni sieciowych 20 kV.

IEC 61850 standard implementation in the distribution network – Siemens experience
   Keywords: electroenergy automation, protection systems
The paper shows Siemens experience with IEC 61850 standard solutions in the medium voltage distribution and industrial networks. As an example, breaker failure and busbars protection and automatic switch-over automation implementation was showed. The implementation was realized with use of GOOSE messages sent between SIPROTEC 4 protection relays connected to the redundant station bus in the star configuration.

Opracował Konrad Woliński
FIDVR – awarie powodowane odbudową napięcia w systemie – wytyczne techniczne

FIDVR – A Technical Reference Paper – Fault – Induced Delayed Voltage Recovery version 1.2.
Źródło: PACWorld, June 2017Opracował Piotr Olszowiec
Lokalizacja zwarć z ziemią w liniach napowietrznych SN

Ground fault location in MV overhead lines
Na podstawie artykułu A. Kozłow "Sposob poiska miesta odnofaznowo zamykanija na ziemliu w sietiach wozdusznych linij elektropieriedaczi napriażenijem 6–35 kV i pribor jewo riealizujuszczij". Elektrobiezopasnost' 1/2016.Krzysztof Sitkiewicz
Kawałek współczesnej historii przekaźnikowców na Podbeskidziu