ORGANIZATOR SYMPOZJUM

kae
 

XIX Konferencja
"Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce" Ożarów Mazowiecki 2016

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej (KAE) Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przy współudziale firmy JM-TRONIK z Warszawy, zorganizował w dniach 12 – 14 października 2016 roku kolejną konferencję poświęconą problematyce zabezpieczeń i automatyki w sieciach elektroenergetycznych.

W bieżącym roku przypada jubileusz 35 – lecia działalności firmy na rynku krajowym. Uczestnicy spotkali się w Centrum Konferencyjnym MCC Mazurkas & Hotel w Ożarowie Mazowieckim.

W konferencji wzięło udział ponad 190 osób reprezentujących służby zabezpieczeniowe: operatora sieci przesyłowej, dystrybucji i elektrowni, energetykę przemysłową, ośrodki badawcze i akademickie.

Uczestników konferencji powitał oraz otwarcia obrad konferencji dokonał przewodniczący KAE SEP – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.
W Słowie wstępnym zamieszczonym w materiałach konferencyjnych profesor Eugeniusz Rosołowski stwierdził: …"Można wyróżnić dwa główne cele konferencji: - upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologiami i procedurami stosowanymi w automatyce elektroenergetycznej oraz – integrację szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych organizacjach związanych z energetyką, przemysłową, a także w ośrodkach badawczych i akademickich. Tematyka naszych konferencji podąża za zmianami zachodzącymi w obszarze związanym z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową, zarówno w zakresie nowych rozwiązań technicznych, jak również nowych koncepcji sterowania systemem elektroenergetycznym …".
Następnie głos zabrał prezes Zarządu JM-TRONIK Sp. z o.o. – Jerzy Matiakowski. Przedstawił historię powstania firmy, jej rozwój oraz zakres oferowanych produktów.

Na zakończenie wystąpienia uczestnicy konferencji obejrzeli film dokumentujący działalność firmy w okresie 35 – lecia.

Obrady konferencji prowadził profesor Eugeniusz Rosołowski.
W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:
Problemy pracy zabezpieczeń odległościowych linii 400 kV w Polsce północno-wschodniej – dr inż. Krzysztof Dobrzyński, dr inż. Jacek Klucznik, prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny (Politechnika Gdańska),
Symulacyjne badania porównawcze technologii LCC i VSC stałoprądowego łącza B2B na przykładzie LitPOL Link– prof. dr hab. inż. Adrian Halinka, dr inż. Piotr Rzepka, prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, dr inż. Mateusz Szablicki (Politechnika Śląska),
Obszarowy system detekcji SPZ 1f w liniach otoczenia sieciowego łącza HVDC, jako skuteczny środek poprawy warunków komutacji w łączach LCC – dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Mateusz Szablicki (Politechnika Śląska),
Zjawiska rezonansowe a praca zabezpieczeń nadprądowych dławików kompensacyjnych linii wysokiego napięcia - dr inż. Jacek Klucznik, prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, dr inż. Krzysztof Dobrzyński (Politechnika Gdańska).

W pierwszej przerwie sesyjnej kol. Krystyna Przedmojska przypomniała sylwetką, dorobek naukowy i konstruktorski profesora Juliusza Wróblewskiego. W roku 2016 mija 10 rocznica Jego śmierci.

Cyfrowa Stacja. Doświadczenia z pierwszych wdrożeń projektów w Polsce i na Litwie – mgr inż. Krzysztof Kulski, mgr inż. Paweł Wicher (GE Power Sp. z o.o.),
• Doświadczenia Schneider Electric w realizacji stacji cyfrowych opartych o technologię IEC 61850/GOOSE – mgr inż. Daniel Banica (Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o),
Praktyczne aspekty wymiany komunikatów GOOSE między urządzeniami różnych producentów – mgr inż. Krzysztof Tomaszek, mgr inż. Paweł Zalewski, dr inż. Marcin Januszewski, dr inż. Ryszard Kowalik (Politechnika Warszawska),
The growing challenge to commission, troubleshoot and maintain IEC 61850 stations – Romain Douib, Andrea Bonetti (FMTP Power AB, Szwecja),
Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie elektroneregtycznej automatyki zabezpieczeniowej – dr. inż. Wojciech Szweicer (Instytut Energetyki - Warszawa).

Przed rozpoczęciem kolacji koleżeńskiej odbyła się miła uroczystość, podczas której prezes Zarządu JM-TRONIK - Jerzy Matiakowski wręczył dyplomy honorowe oraz srebrną plakietkę Zamku Królewskiego w Warszawie następującym osobom:
Adamowi Babsiowi, Miłosławie Bożentowicz, Jackowi Dąbrowskiemu, Jerzemu Kłubowicz, Ryszardowi Kowalikowi, Marcinowi Lizerowi, Ryszardowi Migdalskiemu, Julianowi Nodze, Eugeniuszowi Rosołowskiemu, Januszowi Sawce, Piotrowi Szymczakowi, Markowi Witkowskiemu, Krzysztofowi Wolińskiemu i Sylwii Wróblewskiej.
Było to podziękowanie "…za wieloletnią, konstruktywną współpracę, za wkład w rozwój rodzimej produkcji urządzeń i wolę dzielenia się doświadczeniem, które stanowi siłę sprawczą…".

Sympatyczną atmosferę muzyczną zapewnił zespół CzessBAND.

Drugi dzień konferencji uczestnicy rozpoczęli od wycieczki technicznej do Instytutu Energetyki, gdzie z przewodnikami zwiedzili następujące laboratoria: Wysokich Napięć (EWN), Wielkoprądowe (EWP), Urządzeń Rozdzielczych (EUR), Maszyn Elektrycznych i Sieci Rozdzielczych (EMS), Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS) .

Podczas obrad w tym dniu słuchacze zapoznali się z następującymi wystąpieniami:
Koncepcja działania automatyki odciążającej w SE Kozienic – prof. dr hab. inż. Jan Machowski, dr inż. Sylwester Robak (Politechnika Warszawska), mgr inż. Stanisław Pokora, mgr inż. Marek Głaz (PSE), mgr inż. Stanisław Lasota (EL. Kozienice),
Synchrofazory. Nowe spojrzenie na analizę stabilności SEE i koordynację automatyki zabezpieczeniowej – mgr inż. Mariusz Talaga, mgr inż. Łukasz Kwiatkowski (Energotest), mgr inż. Marek Lewandowski (El. Kozienice),
Automatyka restytutycyjna w sieciach średnich napięć sposobem na poprawę jakości dostaw energii – mgr inż. Adam Babś (Instytut Energetyki - Gdańsk),
System lokalizacji miejsca zwarcia w głębi sieci SN z wykorzystaniem fazorów – dr inż. Zygmunt Kuran ,
Wieloczęstotliwościowe zabezpieczenie admitancyjne– mgr inż. Marcin Krakowski (ABB),
Automatyzacja sieci w oparciu o Self Healing Grid System Restytucyjny Schneider Electric – mgr inż. Bogdan Grabarczyk (Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.),
TP10 – moduł dla transmisji sygnałów zabezpieczeń – mgr inż. Stefan Kosowan (TTC MARCONI, Czechy),
Wybrane testy funkcji odległościowych zawartych w nowoczesnych terminalach zabezpieczeniowych dedykowanych do ochrony linii WN i NN – dr inż. Marcin Januszewski, dr inż. Ryszard Kowalik, mgr inż. Karol Kurek, mgr inż. Emil Bartosiewicz (Politechnika Warszawska),
Niekonwencjonalne rozwiązanie blokady kołysankowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych- mgr inż. Marcin Lizer (Instytut Energetyki - Warszawa),
Wykorzystanie symulatora hardware-in-the-loop do testowania i weryfikacji działania przekaźników zabezpieczeniowych – mgr inż. Michał Smolana, dr inż. Paweł Dawidowski, mgr inż. Paweł Błaszczyk, dr inz. Przemysław Balcerek (Korporacyjne Centrum Badawcze ABB),
Aktualne możliwości sprawdzania obwodów prądowych i napięciowych, w tym kierunkowości zabezpieczeń – mgr inż. Eugeniusz Smolar (Energopomiar Elektryka),
Współczynnik MTBF dla zabezpieczeń – dr inż. Andrzej Juszczyk (GE Power Sp. z o.o.),
Selektywne i elastyczne zabezpieczenia łukochronne rozdzielnic dwusystemowych –mgr inż. Paweł Tymosiak, mgr inż. Sebastian Klaczyński (JM-TRONIK Sp. z o.o.),
Najnowsze trendy w stacyjnych systemach lokalizacji doziemień – mgr inż. Maciej Sałasiński (ProMac),
Przekaźniki pomocnicze dla elektroenergetyki – mgr inz. Michał Kazimierczak (Energotest).

Dyskusje techniczne na temat przedstawionych problemów były długotrwałe i toczyły się również w kuluarach. Kończyły się zazwyczaj się podczas wieczornych spotkań koleżeńskich.

Zamknięcie obrad konferencji nastąpiło w trzecim dniu obrad.

Uczestnicy konferencji skupili się w dyskusji nad następującymi problemami: • zastosowaniem i wdrożeniem pomiarów synchronicznych w sieciach elektroenergetycznych KSE,
•  wdrożeniem powszechnym zabezpieczeń łukoochronnych w rozdzielnicach średniego napięcia, jako podstawowego sposobu ochrony ludzi i urządzeń przed zwarciami łukowymi.

Podsumowania obrad dokonał przewodniczący KAE SEP - profesor Eugeniusz Rosołowski.
Podkreślił celowość organizacji tematycznych konferencji. Liczba uczestników oraz liczba prezentowanych referatów świadczą o konieczności organizowania tego typu spotkań.
Przewodniczący podziękował także uczestnikom za udział w obradach, autorom referatów za wkład pracy związany z ich przygotowaniem i prezentacją oraz komitetowi organizacyjnemu – Annie Selidze, Sylwii Wróblewskiej, Marcinowi Lizerowi – za wzorową organizację obrad seminarium, pięknie wydane materiały seminaryjne, sprawną logistykę oraz możliwość zwiedzenia laboratoriów Instytutu Energetyki.

Sylwia Wróblewska podziękowała autorom referatów za ich sumienne opracowanie i terminowe dostarczenie do druku.

Specjalne podziękowania organizatorzy konferencji skierowali na ręce prezesa Zarządu Jerzego Matiakowskiego z firmy JM-TRONIK Sp. z o.o. za pomoc w organizacji konferencji i przygotowaniu materiałów dla uczestników spotkania.

Atrakcją turystyczną konferencji była wycieczka do Żelazowej Woli, zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, parku oraz wysłuchanie recitalu pianistycznego Ziemowita Świtalskiego.

Obradom konferencji towarzyszyły stoiska wystawiennicze następujących firm:
C & C, Energotest, EnerTest, GE Power, JM-TRONIK, Phoenix Contact, PRO-MAC, Schneider Electric Energy Poland , Tavrida, WAGO, Weidmüller.

- Krzysztof Woliński Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEPPATRONAT MEDIALNY

WE