ORGANIZATOR SYMPOZJUM

kaePATRONAT HONOROWY

PW

WE

 

KAE - XIII SEMINARIUM w Bielsku-Białej

XIII  Seminarium ,,Technika cyfrowa w automatyce elektroenergetycznej

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej (KAE) SEP zorganizował w dniach 24-26 kwietnia 2013 r. kolejne seminarium poświecone problematyce eksploatacji, projektowania cyfrowych przekaźników oraz komputerowych systemów komunikacyjnych. Patronat honorowy sprawował Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, patronat merytoryczny - Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, który ma duże doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Uczestnicy spotkali sie w Bielsku-Białej. W seminarium wzięło udział ponad 80 osób, które reprezentowały służby zabezpieczeniowe operatora, elektrowni i dystrybucji oraz biura projektowe i producentów aparatury zabezpieczeniowej.

prof. Rosołowski
Eugeniusz Rosołowski prowadzi obrady


W słowie wstępnym materiałów konferencyjnych przewodniczący KAE SEP prof. Eugeniusz Rosołowski napisał: Lista referatów nadesłanych na Seminarium i towarzyszący jej wykaz autorów uświadamia, ze przynajmniej pierwszy z wymienionych celów (upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologiami i procedurami stosowanymi w zakresie automatyki elektroenergetycznej) powinien być w pełni zrealizowany. Uczestnicy Seminarium maja możliwość bezpośredniego zapoznania sie z aktualnymi rozwiązaniami w zakresie nowych technologii oraz koncepcji algorytmicznych i układowych proponowanych przez czołowych na świecie producentów systemów automatyki elektroenergetycznej.

Uczestników seminarium powitali: przewodniczący KAE SEP - prof. Eugeniusz Rosołowski oraz prezes ZIAD Bielsko-Biała Janusz Kisiel. Podkreślili oni wagę omawianych problemów dla prawidłowej pracy systemu elektroenergetycznego i życzyli zebranym owocnych obrad oraz ożywionej dyskusji. Obrady seminarium prowadził prof. Eugeniusz Rosołowski. W pierwszej sesji plenarnej zebranym przestawiono następujące referaty:

,,Obwody wtórne stacji elektroenergetycznej - wczoraj, dziś, jutro" (dr inż. Ryszard Kowalik, dr inż. Marcin Januszewski - PW lnstytut Elektroenergetyki), ,,Dlaczego stacja cyfrowa jest lepsza od konwencjonalnej (mgr inż. Krzysztof Kulski —Alstom Power),
,,IEC 61850-9-5 - protokół pozwalający na przesył danych w układach WAMS i WAPAC" (Marek Adamiak, Jerzy Kościelny - General Electric), ,,IEC 61850 - standard czy protokół komunikacyjny (mgr inż. Maciej Hoppel - Siemens),
,,Automatyki stacyjne oparte na protokole IEC 61850 z wykorzystaniem komunikatów GOOSE" (mgr inz. Bernard Wiecha - Tauron Dystrybucja Wałbrzych, mgr inż. Pawel Wicher - Alstom Grid),
,,Implementacja protokołu IEC 61850 w zabezpieczeniu typu MUZ oraz rozdzielnicach Mu1tiCELL produkcji JM-Tronik" (mgr inz. Marcin Krakowski - JM-Tronik),
,,Nowe edycje norm z grupy IEC 61850 dla zastosowań w EAZ oraz innych działach" (mgr inż. Adam Babś - IEn Oddział Gdańsk),
,,Nowoczesne technologie w elektroenergetyce, program kształcenia opracowany w IEn - PW" (dr inż. Ryszard Kowalik, dr inż. Marcin Januszewski - Instytut Elektroenergetyki PW).

Ze względu na ograniczenia czasowe podczas sesji plenarnej ożywiona dyskusja na temat przedstawionych problemów była kontynuowana podczas wieczornego spotkania koleżeńskiego, którego atrakcją był występ zespołu muzycznego eNKaBe.

Podczas drugiej sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali następujących prezentacji:
,,Cyfrowe zabezpieczenia szyn zbiorczych w systemie elektroenergetycznym" - mgr inż. Krzysztof Burek (Schneider Electric Energy Poland), ,,Nowe opracowania cyfrowych zabezpieczeń szyn zbiorczych dla rozdzielni wysokiego i najwyższych napiec" (mgr inż. Adam Opara, mgr inż. Jerzy Fyda, mgr inż. Tomasz Semla - ZPrAE),
,,Wykorzystanie różnicy kątów w pomiarach synchronicznych do realizacji wielkoobszarowego systemu zabezpieczeń i sterowania" (Enrique Martinez, Nicolas Juarez - Comisión Federal de Electricidad, Mexico, Arinando Guzman, Greg Zweigle, Jean Leon, Greg Rzepka - Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.),
,,Zastosowanie technologii stacji cyfrowej dla zabezpieczenia odcinków mieszanych i hybrydowych linii napowietrzno-kablowych" (mgr inż. Paweł Wicher - Alstom Grid, mgr inż. Bernard Wiecha - Tauron Dystrybucja Wałbrzych), ,,Nowe rozwiązania Mikroniki dla stacji elektroenergetycznych z szyną procesową (mgr inż. Marcin Ptaszyński - Mikronika),
,,System Wago I/O - współpraca z SSiN" (prezentacja firmy WAGO ELWAG), ,Zaawansowane zabezpieczenia różnicowe linii z kanałem komunikacyjnym o ograniczonej przepustowości" (dr inż. Bogdan Kasztenny, Normann Fischer - Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. USA),
,,System monitoringu autotransformatorów" (dr inż. Ryszard Kowalik, mgr inż. Pawel Kopański (PW Instytut Elektroenergetyki),
,,Mikroprocesorowy sterownik WAGO, jako sterownik aktywnej grupy chłodnic autotransformatora WN" (mgr inż. Pawel Kopański, dr inż. Ryszard Kowalik - PW Instytut Elektroenergetyki),
,,Metody i procedury zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego (cyberbezpieczeństwo) w technologii stacji cyfrowych" (mgr inż. Piotr Witczak - Alstom Power),
,,Aktualne tendencje w stosowaniu metod sztucznej inteligencji w zabezpieczeniach elektroenergetycznych" (dr inż. Wojciech Szweicer - IEn Warszwa), ,,Testowanie zdalnie sterowanych reklozerów i sekcjonalizerów SN" (Cord Cempel - Omicron Electronics GmbH),
,,Projektowanie funkcji logicznych urządzeń zabezpieczeniowych z wykorzystaniem Edytora Funkcji Logicznych ELF" (mgr inż. Pawel Wlazło - ITR Warszawa),
,,Możliwości adaptacyjne konfiguracji programowej i sprzętowej rodziny urządzeń IZAZ" (mgr inż. Michał Krzęcio - ZAZ-En).

Następnie odbyła sie dyskusja techniczna, podczas której tematem wiodącym były problemy konstrukcji nowoczesnych zabezpieczeń cyfrowych. Jak zwykle zabrakło czasu na zakończenie rozmów na sali obrad. Kontynuacja zakończyła się na kolacji koleżeńskiej przy grillu.

obrady
Uczestnicy na sali obrad

Zamknięcie obrad seminarium nastąpiło podczas trzeciej sesji plenarnej. Podsumowania obrad dokonał przewodniczący KAE SEP - prof. Eugeniusz Rosołowski. Podkreślił celowość organizacji tematycznych konferencji. Liczba osób chętnych do zabrania głosu na sesjach plenarnych świadczy o aktualności prezentowanych zagadnień technicznych. Przewodniczący podziękował serdecznie uczestnikom za aktywny udział w obradach, autorom referatów za wkład pracy związany z ich przygotowaniem i prezentacją oraz komitetowi organizacyjnemu - Andrzejowi Dobroczkowi, Annie Selidze, Sylwii Wróblewskiej - za wzorową organizację obrad seminarium, pięknie wydane materiały seminaryjne oraz sprawną logistykę.
Seminarium towarzyszyły stoiska następujących firm: Alstom Power, Energotest, JM-Tronik, Kared, MEDCOM, Schneider Electric Energy Poland, ZAZ-En oraz ZPrAE.

Na zakończenie seminarium uczestnicy wzięli udział w wycieczce technicznej do stacji ,,Magurka (rozdzielnia 110 kV w technologii GIS) oraz zwiedzili Muzeum Techniki i Włókiennictwa w Bielsku-Białej.

Krzysztof Woliński
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEPPATRONAT MEDIALNY

WE