ORGANIZATOR SYMPOZJUM

kaePATRONAT HONOROWY

enea

 

 

KAE - XIV SEMINARIUM w Kozienicach

XIV  Seminarium ,,Elektroenergetyczna Automatyka  Zabezpieczeniowa w Elektrowniach Cieplnych "

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej (KAE) SEP zorganizował w dniach 14 – 16 maja 2014 roku kolejne seminarium poświęcone zagadnieniom eksploatacji i nowym rozwiązaniom w dziedzinie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej generatorów dużej mocy pracujących i przewidywanych do uruchomienia w krajowych elektrowniach cieplnych. Patronat honorowy sprawowała ENEA Wytwarzanie SA. Uczestnicy spotkali się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku w pobliżu Kozienic. W seminarium wzięło udział ponad 70 osób, które reprezentowały służby zabezpieczeniowe operatora, elektrowni, biura projektowe i producentów aparatury zabezpieczeniowej.

W słowie wstępnym – do materiałów konferencyjnych – przewodniczący KAE SEP prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski napisał:„ …Lista referatów nadesłanych na Seminarium i towarzyszący jej wykaz autorów gwarantują wysoki poziom zagadnień przewidzianych do prezentacji i dyskusji podczas tego spotkania. Uczestnicy Seminarium będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z aktualnymi rozwiązaniami w zakresie nowych technologii oraz koncepcji algorytmicznych i układowych, proponowanych przez czołowych producentów systemów automatyki elektroenergetyczne ...”.

KAE
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski prowadzi obrady

Uczestników seminarium powitał: przewodniczący KAE SEP – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski. Podkreślił wagę omawianych problemów dla prawidłowej pracy systemu elektroenergetycznego i życzył zebranym owocnych obrad oraz ożywionej dyskusji.

Obrady seminarium prowadził profesor Eugeniusz Rosołowski. W pierwszej sesji plenarnej zebranym przestawiono następujące referaty:

 1. „ Zabezpieczenia bloku z dwoma wyłącznikami mocy w obwodach górnego napięcia” – dr inż. Sylwia Wróblewska, mgr inż. Marcin Lizer (Instytut Energetyki), mgr inż. Marek Lewandowski (El. Kozienice);
 2. „Modernizacja zabezpieczeń bloku o mocy 270 MVA w Elektrowni Kozienice” – mgr inż. Hanna Dytry, mgr inż. Marcin Lizer (Instytut Energetyki), ), mgr inż. Marek Lewandowski (El. Kozienice);
 3. „Układ zabezpieczeń elektrycznych bloku w Elektrowni Pątnów II” – mgr inż. Jakub Frońda (El. Pątnów II),
 4. „Układy zabezpieczeń bloków energetycznych w Elektrowni EDF Polska SA Oddział Rybnik” – mgr inż. Grzegorz Rubin (El. Rybnik),
 5. „Problemy dotyczące zabezpieczeń różnicowych transformatorów potrzeb ogólnych i potrzeb własnych przy przełączeniach wolnych automatyki SZR/PPZ” – mgr inż. Piotr Kulecki, mgr inż. Piotr Dimitriu (El. Turów), dr inż. Kazimierz Fulczyk, dr inż. Piotr Malicki, mgr inż. Marek Radom (Energotest),
 6. „Specyfika zabezpieczeń transformatora wielkiej mocy z przesuwnikiem fazowym” – mgr inż. Marek Jaworski (ABB),
 7. „Wykorzystanie transformatorów blokowych z regulacją podobciążeniową w układach regulacji grupowej krajowego systemu elektroenergetycznego” – mgr inż. Piotr Kolendo, mgr inż. Michał Szuca, mgr inż. Mateusz Drop (Instytut Energetyki)

kae
uczestnicy na sali obrad

Ze względu na ograniczenia czasowe, podczas sesji plenarnej, ożywiona dyskusja na temat przedstawionych problemów była kontynuowana podczas wieczornego spotkania koleżeńskiego.

Drugi dzień obrad odbył się na terenie Elektrowni Kozienice, dokąd uczestnicy seminarium przybyli autokarem. Uzbrojeni w kaski ochronne i pod opieką przewodników rozpoczęliśmy zwiedzanie elektrowni: nastawnie elektryczne bloków (270 MVA, 500 MVA), ciągi technologiczne: nawęglania, odsiarczania, filtrów oraz plac budowy nowego bloku o mocy 1075 MW.
Sesję plenarną prowadził profesor Eugeniusz Rosołowski. Rozpoczął ją od powitania członków Zarządu ENEA Wytwarzanie - Panów Grzegorza Mierzejewskiego i Michała Prażyńskiego, którym podziękował za bardzo ciekawą wycieczkę po Elektrowni oraz wspaniałe warunki stworzone do obrad. Panowie G. Mierzejewski i M. Prażyński zapoznali uczestników seminarium z aktualnym stanem prac przy nowym bloku energetycznym i perspektywach rozwoju Elektrowni Kozienice oraz życzyli wszystkim owocnych obrad. Podsumowaniem tej części obrad był film wideo poświęcony historii powstania i pracy Elektrowni Kozienice.

Kae
panowie Grzegorz Mierzejewski i Michał Prażyński witają uczestników
na terenie Elektrowni Kozienice

Podczas sesji uczestnicy wysłuchali następujących prezentacji:

 1. „Wymagania zawarte w „ENTSO-E NETWORK CODE” dla bloków wytwórczych” – mgr inż. Mariusz Mazur (Instytut Energetyki),
 2. „Koordynacja zabezpieczeń bloku gazowo-parowego w Elektrowni Stalowa Wola ” –  mgr inż.  Henryk Ptasiński (Energoprojekt- Kraków),
 3. „KOPEX-EKO Tychy – producent elektroeneregtycznej automatyki zabezpieczeniowej dla generatorów i bloków” – mgr inż. Tomasz Mrozek,
 4. „Możliwości urządzeń rodziny IZAZ do zabezpieczania generatorów oraz bloków generator - transformator”– mgr inż. Michał Krzęcio, mgr inż. Krzysztof Osojca,
 5. „Rozwiązania zabezpieczeń silników SN” –  mgr inż. Maciej Morgen, dipl. ing. Hans-Udo Faubel  (Siemens),
 6. „Wizualizacja stanu sieci zabezpieczeniowych prądu stałego w elektrowniach” –  mgr inż. Maciej Sałasiński (PRO-MAC),
 7. „Automatyka przesyłu sygnałów za pomocą urządzeń TTC MARCONI dla bloków energetycznych e elektrowniach” – mgr inż. Stefan Kosovan (MARCONI),
 8. „Pomiary synchroniczne w elektroenergetyce. Zastosowania w elektrowniach” –  mgr inż. Mariusz Talaga (Energotest),
 9. „Analizator stanu zabezpieczenia nadprądowego bez jego odłączania od linii” - mgr inż. Mirosław Kuchta (EnerTest),
 10. „Zwarcia i selektywność zabezpieczen w systemach zasilania gwarantowanego” – mgr inż. Mirosław Stępień, mgr inż. Jacek Świątek (APS).

Następnie odbyła się dyskusja techniczna, która tradycyjnie zakończyła się podczas kolacji w Ośrodku.
Zamknięcie obrad seminarium nastąpiło podczas trzeciej sesji plenarnej. Podsumowania obrad dokonał przewodniczący KAE SEP, profesor Eugeniusz Rosołowski. Podkreślił celowość organizacji tematycznych konferencji. Liczba osób chętnych do zabrania głosu na sesjach plenarnych świadczy o aktualności prezentowanych zagadnień technicznych. Przewodniczący podziękował serdecznie uczestnikom za aktywny udział w obradach, autorom referatów za wkład pracy związany z ich przygotowaniem i prezentacją oraz komitetowi organizacyjnemu – Andrzejowi Dobroczkowi, Annie Selidze, Sylwii Wróblewskiej, Marcinowi Lizer – za wzorową organizację obrad seminarium, pięknie wydane materiały seminaryjne oraz sprawną logistykę.

Seminarium towarzyszyły stoiska następujących firm: APS Energia SA, Alstom Power Sp. z o.o., Enertest Sp. z o.o., Kared Sp. z o.o., Phoenix Contact Sp. z o.o., PRO-MAC, ZAZ-En Sp. z o.o.

Krzysztof Woliński
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP


PATRONAT MEDIALNY

WE