ORGANIZATOR SYMPOZJUM

kae
 

Seminarium S'2016
"Automatyka Elektroenergetyczna inteligentmych sieci rozdzielczych" Łódź 2016

W dniach 1-3 czerwca Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP zorganizował seminarium p.t. "Automatyka elektroenergetyczna inteligentnych sieci rozdzielczych".

Patronat honorowy nad seminarium sprawowała firma Apator Elkomtech S.A, która była również jego współorganizatorem.
Obrady seminaryjne odbyły się w Łodzi, w hotelu Ambasador.
W obradach uczestniczyły 82 osoby.

Obrady w dniu 1 czerwca rozpoczął Przewodniczący KAE, prof. Eugeniusz Rosołowski, który powitał uczestników.
W imieniu Zarządu Apator Elkomtech uczestników powitał Prezes, Piotr Dobrowolski, który w swoim wystąpieniu przedstawił nowoutworzoną firmę oraz omówił jej strategiczne kierunki rozwoju.

W pierwszym referacie pt. "Nowoczesne rozwiązania układów zabezpieczeń i telemechaniki w ofercie Apator Elkomtech" mgr inż. Jakub Papiernik przedstawił ofertę firmy Apator Elkomtech SA w odniesieniu do elektroenergetycznych sieci rozdzielczych.
Omówił urządzenia automatyki elektroenergetycznej przystosowanie do pracy w rozdzielniach WN/SN, SN i SN/nn. W referacie "Sposoby pracy punktu neutralnego sieci dystrybucyjnych SN w TAURON Dystrybucja S.A. – potrzeba standaryzacji rozwiązań", opracowanym przez zespół autorów: dr inż. Wilhelm Rojewski, prof. dr hab. inż. Bohdan Synal, mgr inż. Krzysztof Szydłowski, a wygłoszonym przez prof. Bohdana Synala, przedstawiono krótką charakterystykę sieci dystrybucyjnych SN należących do TAURON Dystrybucja S.A.
Zwrócono uwagę na dużą różnorodność sieci pod względem ich struktury i poziomu napięcia, a przede wszystkim pod względem sposobu pracy punktu neutralnego. Sformułowane zalecenia dotyczące wyboru sposobu pracy punktu neutralnego sieci.
Referat ten wywołał dyskusję dotyczącą tego ostatniego zagadnienia.

Zagadnienia związanego ze sposobem pracy punktu neutralnego sieci SN dotyczył również referat "Pomiar parametrów sieci SN na podstawie wprowadzonej asymetrii napięcia w punkcie neutralnym" opracowany przez zespół autorów: dr inż. Paweł Dawidowski, mgr inż. Marcin Krakowski, dr inż. Przemysław Balcerek (ABB, Kraków) oraz prof. dr hab. inż. Józef Lorenc, dr inż. Bogdan Staszak z Politechniki Poznańskiej, a wygłoszonego przez pierwszego z autorów.
Przedstawiono w nim metodę, która pozwala skutecznie zmierzyć pojemność doziemną skompensowanej sieci SN. W referacie "Wymagania i doświadczenia w zakresie automatyzacji miejskich sieci rozdzielczych SN" opracowanym przez autorów z RWE-Stoen – dr inż. Bartosza Pawlickiego i mgr inż. Piotra Dukata, wygłoszonym przez pierwszego z autorów, przedstawiono koncepcję optymalnej automatyzacji sieci SN w kontekście poprawy kluczowych wskaźników niezawodności sieci. Opracowano ją na podstawie doświadczeń w pilotażowych projektach Smart Grid zrealizowanych przez RWE-Stoen na terenie Warszawy.

Autorzy z Instytutu Energetyki – inż. Piotr Suchorolski, mgr inż. Hanna Dytry, mgr inż. Marcin Lizer, dr inż. Wojciech Szweicer przedstawili referat "Typowe problemy automatyki zabezpieczeniowej elektroenergetycznych sieci przemysłowych" wygłoszony przez pierwszego z autorów.

Dr inż. Stanisław Kiszło z Instytutu Energetyki ZD – Białystok zaprezentował "Sposób poprawy zasilania elektromechanicznych napędów i sterowników łączników sieci rozdzielczych SN".

Urządzenia zabezpieczeniowe produkowane przez ZAZ-En przedstawili mgr inż. Michał Krzęcio i mgr inż. Krzysztof Osojca w referacie "Wykorzystanie możliwości funkcjonalnych urządzeń rodziny iZAZ w układach automatyki zabezpieczeniowej".

Pierwszy dzień seminarium zakończyła uroczysta kolacja koleżeńska w hotelowej restauracji.

Drugi dzień obrad seminaryjnych rozpoczął referat "Realizacja rozproszonej automatyki Self Healing Grid w sieciach rozdzielczych SN" wygłoszony przez mgr inż. Krzysztofa Burka z firmy Schneider Electric. W referacie przedstawiono aplikację rozproszonego systemu restytucyjnego Sealf Healing Grid do automatycznej rekonfiguracji sieci SN po wystąpieniu zakłócenia u operatora STEDIN-NET w Roterdamie. System ten zastosowano również w Polsce u operatora Tauron Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu.

W referacie "Sposób identyfikacji uszkodzonego zwarciem doziemnym odcinka linii sieci SN" dr inż. Zygmunt Kuran przedstawił innowacyjny sposób poprawiający selektywne działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych w głębi sieci SN.

Zbliżonego zagadnienia dotyczył referat "Cyfrowy, rozproszony system wykrywania i lokalizacji miejsca zwarcia w napowietrznych ciągach liniowych sieci SN o małej wartości prądu zwarcia doziemnego" wygłoszony przez mgr inż. Jana Żurowskiego z firmy GE Power.
Wymienione dwa referaty uzupełniały się, omówiono w nich metody polegające na wykorzystaniu technologii synchrofazorów do wykrywania i lokalizacji miejsca zwarcia doziemnego w monitorowanej sieci rozdzielczej. Obydwa referaty wzbudziły żywą dyskusję.

W referacie "Integracja źródeł rozproszonych z dystrybucyjną siecią elektroenergetyczną w kontekście bezpieczeństwa cyfrowego" opracowanym przez mgr inż. Robert Czechowskiego i prof. dr hab. inż. Eugeniusza Rosołowskiego z Politechniki Wrocławskiej, a wygłoszonym przez pierwszego z autorów, omówiono zagadnienia integracji źródeł rozproszonych z nowoczesnymi inteligentnymi systemami elektroenergetycznymi, szczególnie tych, w których sterowanie i nadzór pracy zależą od cyfrowych systemów programowalnych.

W referacie "Moduł programowy FDIR na przykładzie praktycznych aplikacji" opracowanym przez mgr inż. Zbigniewa Grzeszczuka i mgr inż. Sławomira Wiśniewskiego z Mikroniki, a wygłoszonym przez drugiego z autorów opisano urządzenia przeznaczone do współpracy z rozłącznikami i reklozerami w sieci SN. Urządzenia te przystosowano do realizacji automatyki FDIR (Fault Detection Isolation and Restoration), której stosowanie pozwala na poprawę współczynników jakości dostawy energii elektrycznej.

Mgr inż. Adam Klimpel z firmy Apator-Elkomtech, w referacie "Automatyka zapobiegająca pracy wyspowej generacji rozproszonej" omówił metody wykrywania pracy wyspowej oraz zabezpieczenia zapobiegające takiej pracy.

Zespół autorów z Instytutu Energetyki – mgr inż. Marcin Lizer, mgr inż. Hanna Dytry, inż. Piotr Suchorolski, dr inż. Wojciech Szweicer opracował referat "Analiza możliwości pracy wyspowej rozproszonego źródła energii z generatorem asynchronicznym", który wygłosił pierwszy z autorów. Przedstawiono w nim wyniki analizy pracy wyspowej sieci SN zasilanej przez generator asynchroniczny dla rozmaitych sposobów kompensacji mocy biernej.

Mgr inż. Maciej Sałasiński z firmy PRO-MAC w referacie "Pojemność izolowanych sieci IT, a możliwość ich skutecznego monitorowania" omówił metody monitorowania i lokalizacji doziemień w sieci prądu przemiennego i stałego.

Na koniec mgr inż. Przemysław Szczukiewicz z firmy NOJA PARTNER POLSKA zaprezentował "Inteligentne rozwiązania w reklozerach napowietrznych i stacyjnych".

Drugiego dnia spotkania, po zakończeniu obrad, zorganizowano wycieczkę do muzeum w dawnej łódzkiej elektrociepłowni EC1 oraz do znajdującego się na jej terenie planetarium.
W godzinach wieczornych uczestnicy seminarium spotkali się w restauracji Vanoshka, gdzie przy tokaju i smakołykach kuchni węgierskiej mieli okazję do dyskusji, nie tylko na tematy techniczne.

Obrady seminaryjne zakończył i podsumował prof. Eugeniusz Rosołowski w dniu 3 czerwca.

Na koniec, uczestnicy seminarium udali się do zakładu Apator-Elkomtech, żeby zapoznać się z technologią produkcji.

W czasie trwania seminarium zorganizowano stanowiska wystawowe, na których następujący wytwórcy prezentowali urządzenia automatyki elektroenergetycznej: Tavrida Electric Polska Sp. z o. o., GE Power Sp. z o. o. Oddział w Katowicach, EnerTest testery i diagnostyka Sp. z o. o., Phoenix Contact Sp. z o. o., NOJA PARTNER POLSKA, Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC i Schneider Electric.


PATRONAT MEDIALNY

WE