Biuletyn Informacji Publicznej

 

Status prawny

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wydział VI Gospodarczy Sekcja Rejestrowa - dokonał rejestracji spółki 1 czerwca 1999 r pod nr KRS 0000071046.

Spółka powstała jako przekształcenie w tybie art. 68 Ustawy z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (dz.u.nr 118, poz.561 z późniejszymi zm.). Akt notarialny z dnia 23.03.1999 r. w sprawie przekształcenia przedsiebiorstwa pod nazwa Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego "ZIAD Bielsko-Biała" w spółkę akcyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo bip