Biuletyn Informacji Publicznej

 

Struktura własnościowa spółki

Kapitał zakładowy spółki wynosi 31 294 800 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych).

Jedynym akcjonariuszem spółki jest Gmina Bielsko-Biała.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo bip