Biuletyn Informacji Publicznej

 

Majątek Spółki

Spółka jest właścicielem następujących składników majątkowych:

  • nieruchomości gruntowych usytuowanych w Bielsku-Białej, w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Karbowej oraz na stokach gór Dębowiec i Szyndzielnia o łącznej powierzchni 250 057 m²  - obręb kat. Olszówka Górna, Kamienica oraz Wapienica,
  • budynków i budowli na terenie siedziby Spółki usytuowanej przy Al. Armii Krajowej 220 stanowiących własność Spółki,
  • jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wł. Cieśli w Bielsku-Białej,
  • nieruchomości budynkowych oraz składników majątkowych stanowiących wyposażenie Campingu „Pod Dębowcem”, Kolei Linowej „Szyndzielnia”.

W skład majątku firmy wchodzą także nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 292 959 m² położone w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220 oraz przy ul. Wł. Cieśli, stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała i oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz "ZIAD Bielsko-Biała" do 2089 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo bip