40-lecie ziad
Informacja o Komitecie Automatyki Elektroenergetycznej
Celem działalności członków Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP (KAE SEP) jest inicjowanie przedsięwzięć sprzyjających wymianie informacji oraz doświadczeń zawodowych, a także integracji środowiska specjalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ) w energetyce.

Komitet łączy swą działalność z Polskim Komitetem Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE – CIGRE), Komitetem Studiów B5: Zabezpieczenia i Automatyka (Protection and Automation), Działalność KAE SEP koncentruje się głównie na organizacji konferencji i seminariów tematycznych związanych z EAZ, a także działalności wydawniczej – głównie realizowanej na łamach specjalistycznej wkładki ukazującej się co kwartał w Wiadomościach Elektrotechnicznych.
ZIAD Bielsko-Biała SA wydawał do końca 2011 roku kwartalnik Automatyka Elektroenergetyczna. Od 2012 Automatyka Elektroenergetyczna jest wydawana jako kwartalna "wkładka" w Wiadomości Elektrotechnicznych

Tytuły archiwalnych artykułów publikowanych w kwartalniku AE-e jak też publikowane we wkładkach w Wiadomościach Elektrotechnicznych są dostępne tutaj.

W tej kadencji KAE SEP przewodniczy prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.

Zapraszamy także do uczestnictwa w zebraniach plenarnych KAE, które zwyczajowo odbywają się każdego roku na początku lutego.

Zapraszamy do udziału w konferencjach i seminariach organizowanych przez KAE SEP jak też do zapoznania się ze sprawozdaniami z poprzednich ich edycji, które można zobaczyć tutaj.

Back to Top