Struktura spółki

 

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

Zarząd

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

 • Dział Organizacji i Zarządzania Kadrami
 • Inspektor BHP
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych


 • Hotel Dębowiec
 • Ośrodek Obiektów Górskich
 • Dział Zarządzania Mieniem
  • Wydział Logistyki

Dyrektor ds. Targów i Szkolenia


 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
 • Dział Organizacji Targów
 • Dział Informatyki

Główny Księgowy

 

 • Dział Księgowości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo ISO 9001

 

logo rzetelna firma

 

logo Rodzina Plus

 

logo BIP