Władze spółki

• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Kapitał zakładowy: 31 294 800 zł
Struktura akcjonariatu: Gmina Bielsko-Biała 100% udziału

 

• Zarząd spółki

Janusz Kisiel
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Marek Hetnał
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych

 

• Rada Nadzorcza

Zdzisław Wójcik
Przewodniczący

Zdzisław Dwornik
Z-ca Przewodniczącego

Grzegorz Biesok
Członek

Jacek Biel
Członek

Anna Pękala
Sekretarz

 

• Prokurenci

Ryszard Migdalski
Dyrektor ds. Targów i Szkoleń

Janina Ścieszka
Główna Księgowa

 

logo ISO 9001

 

logo rzetelna firma

 

logo Rodzina Plus

 

logo BIP