20 Luty imieniny: Leon, Ludmiła, EustachySZKOLENIA DOFINANSOWANE
Baza Usług Rozwojowych


WSZYSTKO O NAS
Strona główna
O firmie
Harmonogram 2017
Pracownicy
Nowości
Certyfikaty
Kontakt
Formularz

NOWOŚCI


System oplotowy


WYNAJEM SAL


Wynajem sal wykładowych


POD NAPIĘCIEM
System oplotowy
30-lecie PPN
Narzędzia
Galerie zdjęć
Poligon - panorama
Filmy
Wydawnictwa
Narzędzia PPN zestaw minimum - plik PDF


WNIOSKI - PDF
UDT Kwalifikacje
Wniosek TDT
Pilarka IMBiGS
Przecinarka IMBiGS
Rusztowania IMBiGS
UPRAWNIENIA E i D
E grupa I
E grupa II
E grupa III
D grupa I
D grupa II
D grupa III


DODATKI
Karta zgłoszenia - plik pdf
Narzędzia PPN zestaw minimum - plik PDF


Skrypt Prace pod napięciem - Zamów
Pomiary termograficzne urządzeń energetycznych

Program kursu:
 • Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz I
 • Informacje o wymianie ciepła:
 • przewodzenie
 • konwekcja
 • promieniowanie
 • Promieniowanie:
 • doświadczenie Wiliama Herschela
 • Prawo Plancka
 • Prawo Viena
 • Prawo Kirhoffa
 • Emisyjność
 • Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz II
 • przyrządy do pomiaru temperatury
 • skale temperatury
 • charakterystyki emisyjności materiałów
 • systematyka promieniowania
 • własności atmosfery a promieniowanie podczerwone (okno transmisji)
 • emisyjność materiałów
 • Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz III
 • ograniczenia pomiarów
 • parametry atmosfery (temperatura, wilgotność, odległość, pogoda)
 • parametry obiektu (odległość, rozmiary, emisyjność, pole widzenia)
 • promieniowanie otoczenia (zakłócenia - promieniowanie tła, odbite,innych obiektów)
 • Budowa i działanie kamery termograficznej na przykładzie VIGOcam v50 cz. I
 • charakterystyka techniczna (parametry, wyposażenie)
 • współpraca z otoczeniem (połączenie z komputerem, przenoszenie danych, Internet,pilot i wzorzec temperatury)
 • sposób posługiwania się kamerą (wkładanie, wyjmowanie, wymiana obiektywu, bezpieczeństwo eksploatacji)
 • omówienie menu kamery LCD - palety, menu, kursory, tryb ręczny i auto parametry nagrywania - obrazy pojedyńcze, sekwencja miksowanie obrazów, funkcja nakładanie, limit i zakres
 • zapis i odczyt termogramów
 • Budowa i działanie kamery termograficznej na przykładzie VIGOcam v50 cz. II - oprogramowanie THERM
 • omówienie menu
 • analiza termogramów - funkcje programu
 • eksport danych
 • generowanie raportów
 • Pomiary
 • Wykonanie pomiarów przez każdego uczestnika kursu:
 • pomiar obiektu w budynku (rozdzielnia - szafa, przyłącze, ew. sekwencja zdjęć do analizy trendu
 • pomiar obiektu poza budynkiem
 • Analiza termogramów w programie THERM
 • przeniesienie termogramów na PC
 • wybór termogramów i oznaczenie miejsc charakterystycznych (skoki temperatury, przekroje, histogramy)
 • nakładanie obrazów (skala, przesunięcie obrazu widzialnego względem termogramu, limit, zakres)
 • obróbka termogramów (wybór palety, korekta parametrów atmosfery, emisyjności, dobór skali)
 • statystyka (funkcja trendu, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego)
 • eksport obrazów
 • generowanie raportu
 • przygotowanie opisów

tel./ fax. 33/ 81 38 301
INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Bliższe informacje: Roman Fober tel. 338138303
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl


BADANIA ELEKTRYCZNE SPRZĘTU I NARZĘDZI DO PRAC POD NAPIĘCIEM
Szkolenie dla pracowników laboratorium elektrycznego wykonujących badania okresowe elektroenergetycznego sprzętu ochronnego
Ramowy program szkolenia:
 • Wymagania dla środków ochrony indywidualnej – PN-EN 60903, PN-EN 60984
 • Wymagania dla narzędzi ręcznych izolowanych i izolacyjnych – PN-EN 60900
 • Wymagania dla rur i drążków – PN-EN 60932; PN-EN 60855; PN-EN 61235
 • Wymagania dla wskaźników napięcia - PN-EN 61243
 • Wymagania dla przenośnych uzgadniaczy faz – PN-EN 61481
 • Badania sprzętu do czyszczenia urządzeń rozdzielczych do 36kV na sucho
 • Badania sprzętu do czyszczenia urządzeń rozdzielczych do 36kV z nawilżaniem izolacji
 • Badania sprzętu do obsługi połączeń śrubowych urządzeń do 36kV
 • Badania sprzętu do uzupełniania impregnatu w głowicach kabli do 36kV
W programie planowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne w laboratorium elektrycznym.
tel./ fax. 33/ 81 38 301
INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Bliższe informacje: Beata Ptak tel./ fax 33/ 81 38 301


NOWOCZESNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI -
SIECI BEZPRZEWODOWE
Szkolenie dla administratorów i wykonawców
W programie:
 • zalety i wady sieci bezprzewodowych,
 • prezentacja rodzin anten stosowanych w sieciach bezprzewodowych,
 • akcesoria sieci bezprzewodowych,
 • praktyczne wskazówki montażu anten (sposoby konfiguracji),
 • sposoby i możliwości konfiguracji Access Point'ów,
 • instalacja i konfiguracja kart bezprzewodowych,
 • konfiguracja i administracja - sieci bezprzewodowych.
Miejsce szkolenia: ZIAD Bielsko-Biała SA.
Termin szkolenia: 2 dni w miarę napływu zgłoszeń

INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Dodatkowe informacje: Roman Fober Tel. (33) 8138303


MONTAŻ GŁOWIC KONEKTOROWYCH KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA RAYCHEM, 3M, CELLPACK, EUROMOLD
W ramach szkolenia uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie montażu głowic konektorowych firm RAYCHEM, 3M, CELLPACK, EUROMOLD
Termin szkolenia w miarę napływu zgłoszeń
Czas trwania szkolenia: 3 dni zajęć praktycznych
Odpłatność za osobę - 1800 zł.
INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Dodatkowe informacje:
Roman Fober tel. (33) 8138303


EKSPLATACJA BATERII AKUMULATORÓW
kurs dla obsługi stacji elektroenergetycznych
Program ramowy:
 • Budowa i własności akumulatorów stacyjnych.
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja baterii akumulatorów stacyjnych.
 • Ładowanie i rozładowywanie akumulatorów.
 • Objawy i przyczyny uszkodzeń akumulatorów oraz sposoby ich usuwania.
 • Technologie łączenia akumulatorów – ćwiczenia praktyczne w fabryce akumulatorów w Bielsku-Białej
  a) połączenia spawane,
  b) połączenia skręcane.
Czas trwania szkolenia: 3 dni

INTERNETOWA KARTA ZGŁOSZENIA
Dodatkowe informacje:
Roman Fober tel. (33) 8138303


EAZ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i WN
K. Borkiewicz - zamów

N O W O Ś Ć - 2016
Cena 61,90 zł nettoEGZAMINY SEP "E" i "D"


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

-------------------------
Obsługa, wykonywanie rejestracji analizatorem jakości zasilania PQM-703 / PQM-710 / PQM-711 oraz sporządzania raportów z analizy z wykorzystaniem programu SonelAnaliza „
styczeń 2018

-------------------------
Podłączanie i odłączanie uziemień pod napięciem w liniach napowietrznych do 20 kV
22.01.2018

-------------------------
Osprzęt oplotowy w budowie i eksploatacji linii napowietrznych
6.02.2018
Program kursu
-------------------------
AUTOCAD - Kurs podstawowy (Cartyfikat AUTODESK)
3 dni - luty
------------------------- AUTOCAD - 3D (Cartyfikat AUTODESK)
luty 2018 - 3 dni (w zależności od liczby zgłoszeń)
------------------------- AUTOCAD - Kurs zaawansowany (Cartyfikat AUTODESK)
luty 2018 - 3 dni (w zależności od liczby zgłoszeń)
------------------------- FOTOWOLTAIKA KURS DLA INSTALATORÓW
luty 2018
-------------------------
Praktyczna obsługa miernika MPI-530 do pomiaru instalacji elektrycznych
6.02.2018
------------------------- Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV
2 dni - luty 2018
------------------------- Kosztorysowanie z zastowaniem programu NORMA PRO wraz z ćwiczeniami praktycznymi
4 dni - 2018
-------------------------
Obsługa i konserwacja wyciągów narciarskich (uprawnienia TDT)
luty 2018
-------------------------

-------------------------

Eksploatacja zabezpieczeń MiCOM
15 - 17.01.2018
-------------------------

Kurs przygotowujący do zawodu elektryk
12.03 - 9.04.2018
-------------------------

Pomiary termograficzne urządzeń energetycznych
30 - 31.01.2018
-------------------------

Podstawy obsługi testera firmy Omicron
7 - 9.02.2018
-------------------------

Bezpieczeństwo prac na wysokości
luty 2018
-------------------------

Prowadzenie ruchu sieci. Kurs dla dyspozytorów
12 - 16.02.2018
-------------------------

Technika utrzymania sieci. Kurs dla elektromonterów pogotowia energetycznego
12 - 16.02.2018
-------------------------

Budowa i eksploatacja linii SN PAS, EXCEL, AXCES, BLT-X, BLL-X, SAXKA
5 - 8.02.2018
-------------------------

Obsługa suwnic sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego
5 - 8.02.2018
-------------------------

Pomocnik operatora dźwignic - hakowy
6.02.2018
-------------------------

Obsługa podnośników montażowych (samojezdne, wolnobieżne i przewoźne
22 - 25.01.2018
-------------------------

Obsługa żurawi samojezdnych i przenośnych
7 - 10.05.2018
-------------------------

Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
5 - 8.02.2018
-------------------------

Konserwacja wózków jezdniowych podnosnikowych
12 - 23.02.2018
-------------------------

Projektowanie instalacji elektroenergetycznych - aspekty prawne i techniczne
3 dni - 2018
-------------------------

Budowa i eksploatacja linii z przewodami izolowanymi do 1kV ASXSn oraz PAS
3 dni - luty 2018
-------------------------

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego D i E gr I
15 - 18.01.2018
-------------------------
Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV dla elektromonterów
15 - 27.01.2018
5 - 17.02.2018
5 - 17.03.2018
-------------------------
Prace pod napięciem w liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów
22 - 26.01.2018
-------------------------
Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV kurs dla dozoru
22 - 26.01.2018
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla elektromonterów
29.01 - 2.02.2018
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla dozoru
29.01 - 2.02.2018
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla instruktorów
29.01 - 2.02.2018
------------------------- Obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew
22 - 26.01.2018
-------------------------
Montażysta rusztowań budowlanych
8 dni - 2018
-------------------------
Obsługa przecinarek do nawierzchni dróg
22 - 26.01.2018
-------------------------
Montaż osprzętu kabli średniego napięcia - kurs podstawowy
15 - 24.01.2018
------------------------- Montaż osprzętu kabli średniego napięcia firmy CELLPACK
15 - 17.01.2018
------------------------- Montaż osprzętu kabli średniego napięcia - kurs doskonalący
15 - 19.01.2018
-------------------------
Montaż osprzętu kabli średniego napięcia firmy RAYCHEM
15 - 17.01.2018
------------------------- Montaż głowic konektorowych Raychem, 3M, Euromold
15 - 17.01.2018
-------------------------
Zarządzanie zmianami
1 dniowe
-------------------------
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
luty 2018
-------------------------
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
luty 2018
-------------------------

EAZ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i WN
K. Borkiewicz - zamów

N O W O Ś Ć - 2016
Cena 61,90 zł netto


Copyright©2004-2018 Romio
Aktualizacja 2018