ID:
PIN:

Uwaga! / Attention!

1. Każdemu wystawcy przysługuje pięć bezpłatnych identyfikatorów. Wszystkie następne są płatne (7 PLN / 1 szt.).

For each Exhibitor five name badges free of charge. Every next is extra paid (1,75 EUR / 1 pc).

2. Termin zgłaszania osób – do 18 sierpnia 2018 r.

Deadline for sending application from August 18, 2018

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z organizacją targów ENERGETAB (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz pkt 11.5 REGULAMINU dla uczestników targów ENERGETAB 2018).

The processing of personal data takes place in connection with the organization of the ENERGETAB fair (pursuant to the previsions of the Personal Data Protection Act - Journal of Laws of 2016 item 922 and # 11.5 of the Terms and Conditions).