1. Kapitał zakładowy – 31 294 800 zł (wpłacony)

2. Dematerializacja akcji – wskutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.” – Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u pełnomocnika zarządu – Marcina Borgieła

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami: tel. 33 8138 220, e-mail: biuro@ziad.bielsko.pl

Data i treść wezwania do złożenia akcji w Spółce
Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w Spółce

3. Rejestr akcjonariuszy – Gmina Bielsko-Biała 100% udziału
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Regulamin Rejestru akcjonariuszy

4. Walne zgromadzenia
Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał.

ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA
Al. Armii Krajowej 220
43-316 BIELSKO-BIAŁA

NIP: 547-16-39-980
REGON: 070844350
KRS: 0000071046 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej

Nasze certyfikaty

Uczestniczymy

Wspieramy

ZIAD Bielsko-Biała SA
al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
SEKRETARIAT
tel. +48 33 8138215
sekretariat@ziad.bielsko.pl
SZKOLENIE
tel. +48 33 8138301
szkolenie@ziad.bielsko.pl
TARGI ENERGETAB
tel. +48 33 8138231
wystawa@ziad.bielsko.pl
INFORMATYKA
tel. +48 33 8138251
inf@ziad.bielsko.pl
HOTEL SZYNDZIELNIA
tel. +48 33 8138201, +48 695 675 655
recepcja@hotel-szyndzielnia.pl

DZIERŻAWY
tel. +48 33 8138330
mobil +48 601053711

KL SZYNDZIELNIA
tel. +48 33 8144481
kolej@kolej-szyndzielnia.pl
ELEKTRYCY
tel. +48 33 8138274
mobil +48 667717090
OŚRODEK DĘBOWIEC
tel. +48 33 4454366.
kolej@kolej-debowiec.pl

ZIAD Bielsko-Biała SA
al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała

SEKRETARIAT
tel. +48 33 8138215
sekretariat@ziad.bielsko.pl

SZKOLENIE
tel. +48 33 8138301
szkolenie@ziad.bielsko.pl

TARGI ENERGETAB
tel. +48 33 8138231
wystawa@ziad.bielsko.pl

INFORMATYKA
tel. +48 33 8138251.
inf@ziad.bielsko.pl

HOTEL DĘBOWIEC
tel. +48 33 8138201
mobil +48 695 675 655
recepcja@hoteldebowiec.pl

DZIERŻAWY
tel. +48 33 8138330
mobil +48 601053711

KL SZYNDZIELNIA
tel. +48 33 8144481.
kolej@kolej-szyndzielnia.pl

ELEKTRYCY
tel. +48 33 8138274
mobil +48 667717090

OŚRODEK DĘBOWIEC
tel. +48 33 4454366.
kolej@kolej-debowiec.pl