O ZIAD

HISTORIA FIRMY

 • 1 czerwca 1974 roku został oddany do eksploatacji Ośrodek Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce. Zaplanowano go jako główny ośrodek specjalistycznego szkolenia energetyków
 • 1 stycznia 1986 roku ośrodek zmienił nazwę – został przekształcony w Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego – w skrócie ZIAD
 • 1 stycznia 1989 roku ZIAD stał się przedsiębiorstwem państwowym
 • 1 lipca 1997 roku ZIAD Bielsko-Biała i ZIAD Katowice stały się oddzielnymi zakładami państwowymi
 • 1 stycznia 1999 roku ZIAD Bielsko-Biała został skomunalizowany
 • 1 maja 1999 roku ZIAD stał się spółką akcyjną w której 100% udziału ma Gmina Bielsko-Biała

W 2018 r. nasza firma została uhonorowana Złotą Odznaką za zasługi dla województwa śląskiego

W czerwcu 2019 r. ZIAD Bielsko-Biała SA obchodził 45-lecie swojego istnienia. Korzystając z okazji jaką stwarza jubileusz, zrealizowaliśmy film który przestawia stosunkowo mało znaną historię oraz bogaty dorobek naszej firmy w różnych obszarach działalności

STAN OBECNY

Dzisiaj ZIAD jest spółką miejską dysponującą kapitałem w wysokości 31 294 800 zł (wpłacony)

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FIRMY

 • Organizacja targów, wystaw i konferencji
 • Organizacja kursów i szkoleń
 • Przewozy koleją linową na Szyndzielnię
 • Obsługa Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego Dębowiec
 • Usługi hotelowe
 • Wynajem pomieszczeń na działalność usługową i magazynową
 • Dzierżawa miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych i ciężarowych

Władze Spółki

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Kapitał zakładowy: 31 294 800 zł (wpłacony)
Struktura akcjonariatu: Gmina Bielsko-Biała 100% udziału

.

ZARZĄD SPÓŁKI

 • Dariusz Mrzygłód
  Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny

PROKURENCI

 • Grzegorz Jania
  Dyrektor Handlowy
 • Maciej Chrapkiewicz
  Główny Księgowy

RADA NADZORCZA

 • Jacek Biel
  Przewodniczący
 • Zdzisław Dwornik
  Z-ca Przewodniczącego
 • Dariusz Węgrzecki
  Członek
 • Monika Biernot
  Członek
 • Krzysztof Koziołek
  Sekretarz

Struktura Spółki

Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd

PREZES ZARZĄDU, Dyrektor Naczelny

 • Inspektor BHP
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Inspektor Ochrony Danych

Dyrektor Handlowy

 • Dział Marketingu
 • Ośrodek Obiektów Górskich
 • Hotel Szyndzielnia

Dyrektor ds. Rozwoju i Infrastruktury

 • Dział Targów, Szkoleń i Innowacji
  • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
 • Dział Infrastruktury

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • Dział Księgowości
 • Dział Organizacji i Zarządzania

Dzierżawy pomieszczeń oraz miejsc parkingowych

OFERTA SPÓŁKI

 • wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych
 • wynajem miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ciężarowych i  autobusów
 • wynajem terenów na imprezy masowe

NASZE ATUTY

 • konkurencyjne ceny
 • atrakcyjna lokalizacja
 • obszerne parkingi
 • bezproblemowy dojazd
 • bufet świadczący katering
 • hotel w odległości ok. 150 m

Przetargi

Aktualnie brak przetargów.

Logo ZIAD Bielsko-Biała SA

 • Logo w formacie jpg
 • Logo w formacie png
 • Logo w formacie pdf
 • Logo w formacie eps
 • Logo w formacie jpg (CMYK)
 • Logo w formacie cdr

Multimedia

Film o działalnościach ZIAD Bielsko-Biała SA

Szyndzielnia Resort

Hotel Szyndzielnia

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Targi ENERGTAB

Szyndzielnia z drona

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (oferta)

Targi ENERGTAB 2022

Targi ENERGETAB 2021

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikaty

Uczestniczymy

Wspieramy

ZIAD Bielsko-Biała SA
al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
SEKRETARIAT
tel. +48 33 8138215
sekretariat@ziad.bielsko.pl
SZKOLENIE
tel. +48 33 8138301
szkolenie@ziad.bielsko.pl
TARGI ENERGETAB
tel. +48 33 8138231
wystawa@ziad.bielsko.pl
INFORMATYKA
tel. +48 33 8138251
inf@ziad.bielsko.pl
HOTEL SZYNDZIELNIA
tel. +48 33 8138201, +48 695 675 655
recepcja@hotel-szyndzielnia.pl

DZIERŻAWY
tel. +48 33 8138330
mobil +48 601053711

KL SZYNDZIELNIA
tel. +48 33 8144481
kolej@kolej-szyndzielnia.pl
ELEKTRYCY
tel. +48 33 8138274
mobil +48 667717090
OŚRODEK DĘBOWIEC
tel. +48 33 4454366.
kolej@kolej-debowiec.pl

ZIAD Bielsko-Biała SA
al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała

SEKRETARIAT
tel. +48 33 8138215
sekretariat@ziad.bielsko.pl

SZKOLENIE
tel. +48 33 8138301
szkolenie@ziad.bielsko.pl

TARGI ENERGETAB
tel. +48 33 8138231
wystawa@ziad.bielsko.pl

INFORMATYKA
tel. +48 33 8138251.
inf@ziad.bielsko.pl

HOTEL DĘBOWIEC
tel. +48 33 8138201
mobil +48 695 675 655
recepcja@hoteldebowiec.pl

DZIERŻAWY
tel. +48 33 8138330
mobil +48 601053711

KL SZYNDZIELNIA
tel. +48 33 8144481.
kolej@kolej-szyndzielnia.pl

ELEKTRYCY
tel. +48 33 8138274
mobil +48 667717090

OŚRODEK DĘBOWIEC
tel. +48 33 4454366.
kolej@kolej-debowiec.pl