Energetab

Wprowadź swój identyfitator i kod PIN (otrzymane e-mailem)

Enter your identifier and PIN (received by e-mail)

Identyfikator / ID:
PIN:

Uwaga! / Attention!

1. Każdemu wystawcy przysługuje pięć bezpłatnych identyfikatorów. Wszystkie następne są płatne (8 PLN / 1 szt.)
Dla firm barterowych liczba bezpłatnych identyfikatorów określona jest w umowie.

For each Exhibitor five name badges free of charge. Every next is extra paid (2 EUR / 1 pc)
For barter companies, the number of free badges is specified in the contract.

2. Termin zgłaszania osób – do 2 września 2019 r. (po tym terminie program do wprowadzania danych będzie usunięty ze strony, a firmy które nie wprowadziły danych otrzymają na targach identyfikatory tylko z nazwą firmy)

Deadline for sending application from September 2, 2019 (after this date, the data entry program will be removed from the website, and companies that have not entered data will receive ID badges only with the company name)

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z organizacją targów ENERGETAB (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz pkt 11.5 REGULAMINU dla uczestników targów ENERGETAB 2019)

The processing of personal data takes place in connection with the organization of the ENERGETAB fair (pursuant to the previsions of the Personal Data Protection Act - Journal of Laws of 2018 item 1000 and # 11.5 of the Terms and Conditions ENERGETAB 2019)