ORGANIZATOR SYMPOZJUM

kaePATRONAT HONOROWY

PW

 

 

XVII Ogólnopolska Konferencja - "Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce" - Karpacz 2014

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej (KAE) Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współudziale firmy Schneider Electric zorganizował w dniach 15 – 17 października 2014 roku kolejną konferencję poświęconą problematyce zabezpieczeń i automatyki w sieciach elektroenergetycznych.

W bieżącym roku przypada jubileusz 15 – lecia istnienia na rynku polskim zabezpieczeń serii MiCOM, a w przyszłym roku przypada 70 rocznica istnienia Zakładu Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych REFA w Świebodzicach. Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. REFA Zakład Automatyki Systemów Elektroenergetyczny to kontynuator tradycji i rozwoju systemów zabezpieczeń.

Uczestnicy spotkali się w Hotelu Sandra w Karpaczu. W konferencji wzięło udział ponad 210 osób reprezentujących służby zabezpieczeniowe: operatora sieci przesyłowej, dystrybucji i elektrowni, energetykę przemysłową, ośrodki badawcze i akademickie.

Uczestników konferencji powitał przewodniczący KAE SEP – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.
W Słowie wstępnym zamieszczonym w materiałach konferencyjnych profesor Eugeniusz Rosołowski stwierdził: …”Można wyróżnić dwa główne cele … konferencji: - upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologiami i procedurami stosowanymi w automatyce elektroenergetycznej oraz – integracja szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych organizacjach związanych z energetyką … . Tematyka konferencji obejmuje kilka aktualnych zagadnień związanych z automatyką sieci i systemów elektroenergetycznych: stabilnością pracy węzłów wytwórczych w warunkach zagrożenia utratą synchronizmu, standardem IEC 61850, testowaniem urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej …”.

Karpacz 2014 - konferencja
Zdjęcie nr 1 - prof. Eugeniusz Rosołowski prowadzi obrady

Obrady konferencji prowadził profesor Eugeniusz Rosołowski. W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:

 • „REFA Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych w strukturach Schneider Electric jako kompleksowy dostawca rozwiązań EAZ” – mgr inż. Piotr Dąbrowski (Dyrektor Sprzedaży Schneider Electric Energy Poland),

  Karpacz - konferencja
  Zdjęcie nr 2 - referat wygłasza Piotr Dąbrowski

 • „Przeciwdziałanie utracie synchronizmu w dużych elektrowniach za pomocą automatyki przeciwkołysaniowej i poprawy pracy zabezpieczeń”– prof. dr hab. inż. Jan Machowski, prof. dr hab. inż. Sylwester Robak, mgr inż. Konrad Gryszpanowicz,  mgr inż.  Stanisław Pokora, mgr inż. Robert Trębski, mgr inż. Marek Głaz,
 • „Wpływ regulacji przekładni transformatora blokowego na dopuszczalne obszary pracy zespołu wytwórczego” –  prof. dr hab. inż. Jan Machowski, prof. dr hab. inż.  Piotr Kacejko, mgr inż. Wojciech  Herman,
 • „Nowe spojrzenie na konstruowanie rozdzielnic SN na przykładzie rozwiązań firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA” - mgr inż. Mariusz Radziszewski,
 • „Wybrane zagadnienia związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową bloków wielkiej mocy ” – dr inż. Wojciech Szweicer,
 • „Standard IEC 61850 dziesięć lat później. Wprowadzenie do dyskusji” – mgr inż. Jerzy Nowak,
 • „Wpływ standardu IEC 60255-121/2014 na społeczność zabezpieczeniowców przy badaniu oraz ocenie wydajności zabezpieczeń” – Andrea Bonetti, Murty V.V.S Yalla, Stig Horst (tłumaczenie mgr inż. Mirosław Kuchta),
 • „Analiza porównawcza technologii stacji cyfrowej z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w obiektach elektroenergetycznych” – mgr inż. Krzysztof Kulski, dr inż. Andrzej Juszczyk.

Karpacz - konferencja
Zdjęcie nr 3 - uczestnicy na sali obrad

W drugim dniu obrad słuchacze zapoznali się z następującymi wystąpieniami:

 • „Automatyka restytucyjna Self – Healing w głębi sieci średniego napięcia” – mgr inż. Krzysztof Burek,
 • „Aktualne normy dotyczące urządzeń EAZ” –  mgr inż. Sławomir Skrodzki,
 • „Koncepcje rozwoju układów automatyki SCO” – dr inż. Andrzej Kwapisz, dr inż. Jacek Handke,
 • „Skuteczność zabezpieczeń podczęstotliwościowych bloków wytwórczych” – mgr inż. Adam Klimpel,
 • „Testowanie współpracy zabezpieczeń poprzez chmurę internetową”– Thomas Hensler, Christopher Pritchard, Boris Bastigkeit,
 • „Badanie zabezpieczeń różnicowych transformatorów w eksploatacji” – dr inż. Zygmunt Kuran,
 • „Praca transformatorów 110/SN podczas zwarć w sieci rozdzielczej” – dr inż. Krzysztof Woliński,
 • „Nowe rozwiązania w automatyce ziemnozwarciowej sieci SN” – prof. dr  hab. inż. Józef Lorenc, dr inż. Witold Hoppel, dr inż. Bogdan Staszak, mgr inż. Maria Szperkowska,
 • „Zabezpieczenia linii SN stosowane w reklozerach firmy NOJA Power”-  mgr inż. Przemysław Szczukiewicz,
 • „Zwiększenie autonomiczności eksploatacji sterowników polowych na przykładzie megaMUZ-smart” – mgr inż. Paweł Tymosiak, mgr inż. Dariusz Kościanek.

Karpacz - konferencja
Zdjęcie nr 4 - podczas dyskusji na sali obrad (dr inż. Sylwia Wróblewska, referat wygłaszał profesor Jan Machowski)

Dyskusje techniczne na temat przedstawionych problemów były długotrwałe i burzliwe. Kończyły się zazwyczaj się podczas wieczornych spotkań koleżeńskich.

Zamknięcie obrad konferencji nastąpiło w trzecim dniu obrad. Podsumowania obrad dokonał przewodniczący KAE SEP, profesor Eugeniusz Rosołowski.
Podkreślił celowość organizacji tematycznych konferencji. Liczba uczestników oraz ilość prezentowanych referatów świadczą o konieczności organizowania tego typu spotkań. Przewodniczący podziękował  także uczestnikom za aktywny udział w obradach, autorom referatów za wkład pracy związany z ich przygotowaniem i prezentacją oraz komitetowi organizacyjnemu – Andrzejowi Dobroczkowi, Annie Selidze, Sylwii Wróblewskiej – za wzorową organizację obrad seminarium, pięknie wydane materiały seminaryjne oraz sprawną logistykę.
Specjalne podziękowania organizatorzy konferencji kierują na ręce dyrektora Piotra Dąbrowskiego z firmy Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o za pomoc w organizacji konferencji oraz materiałów dla uczestników konferencji.

Obradom konferencji towarzyszyły stoiska wystawiennicze następujących firm: ALSTOM POWER, Elektrometal Energetyka, ELKOMTECH S.A. EnerTest, , JM-TRONIK, KARED, NOJA Partner Polska, Phoenix Contact, PRO-MAC, Qenergia, Schneider Electric Polska Sp. z o.o. , ZAZ – En, ZPrAE.

Prezentację filmową firmy PRO-MAC można obejrzec tutaj.

Na wyróżnienie zasługuje innowacyjne stoisko wystawiennicze Schneider Electric, obrazujące bogatą ofertę produktową w ciekawej szacie graficznej, z MiCOM-em P139 jako sztandarowym produktem oraz elementami automatyki Self - Healing.

XVIII Ogólnopolska Konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” odbędzie się w dniach 14-16.10.2015 w Zabrzu. Współorganizatorem będzie Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

Krzysztof Woliński
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP


PATRONAT MEDIALNY

WE