Historia firmy

 • 1 kwietnia 1974 roku został oddany do eksploatacji Ośrodek Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce. Zaplanowano go jako główny ośrodek specjalistycznego szkolenia energetyków
 • 1 stycznia 1986 roku Ośrodek został przekształcony w Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego
 • 1 stycznia 1989 roku Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego został wydzielony z przedsiębiorstwa wielozakładowego, jakim był Południowy Okręg Energetyczny i przekształcony w przedsiębiorstwo państwowe Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego
 • 1 października 1996 roku funkcję organu założycielskiego od Ministerstwa Przemysłu i  Handlu przejął Wojewoda Bielski. Zakład posiadał dalej swoje jednostki na terenie Bielska-Białej, Katowic i Krakowa
 • 1 lipca 1997 roku ZIAD Bielsko-Biała i ZIAD Katowice stały się oddzielnymi zakładami państwowymi.  W Bielsku-Białej utworzono Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego “ZIAD Bielsko-Biała”
 • 1 stycznia 1999 roku ZIAD Bielsko-Biała został skomunalizowany
 • 1 maja 1999 roku ZIAD Bielsko-Biała stał się spółką akcyjną w której 100% udziału ma Gmina Bielsko-Biała – ZIAD Bielsko-Biała SA
 • grudzień 2000 rok – wniesienie aportem do Spółki nieruchomości gruntowych KL Szyndzielnia

Szczegółowa historia ZIAD Bielsko-Biała SA jest tutaj.

W 2018 r. nasza firma została uhonorowana Złotą Odznaką za zasługi dla województwa śląskiego

W czerwcu 2019 r. ZIAD Bielsko-Biała SA obchodził 45-lecie swojego istnienia. Korzystając z okazji jaką stwarza jubileusz, zrealizowaliśmy film który przestawia stosunkowo mało znaną historię oraz bogaty dorobek naszej firmy w różnych obszarach działalności

26 września 2023r. ZIAD Bielsko-Biała SA otrzymał dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w regionie w kategorii – działalność biznesowa

Stan obecny

Dzisiaj ZIAD jest spółką miejską dysponującą kapitałem w wysokości 31 294 800 zł (wpłacony)

Władze Spółki

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Kapitał zakładowy: 31 294 800 zł (wpłacony)
Struktura akcjonariatu: Gmina Bielsko-Biała 100% udziału

ZARZĄD SPÓŁKI

 • Dariusz Mrzygłód
  Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny

PROKURENCI

 • Grzegorz Jania
  Dyrektor Handlowy
 • Maciej Chrapkiewicz
  Główny Księgowy

RADA NADZORCZA

 • Jacek Biel
  Przewodniczący
 • Zdzisław Dwornik
  Z-ca Przewodniczącego
 • Edyta Kurczyna-Klimosz
  Członek
 • Monika Biernot
  Członek
 • Krzysztof Koziołek
  Sekretarz

Struktura spółki

Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd

PREZES ZARZĄDU, Dyrektor Naczelny

 • Inspektor BHP
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Inspektor Ochrony Danych

Dyrektor Handlowy

 • Dział Marketingu
 • Ośrodek Obiektów Górskich
 • Hotel Szyndzielnia

Dyrektor ds. Rozwoju i Infrastruktury

 • Dział Targów, Szkoleń i Innowacji
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
 • Dział Infrastruktury

Główny Księgowy

 • Dział Księgowości
 • Dział Organizacji i Zarządzania

Główne obszary działalności Spółki

Wynajem pomieszczeń oraz miejsc parkingowych

OFERTA SPÓŁKI

 • wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych
 • wynajem miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów
 • wynajem terenów na imprezy masowe

NASZE ATUTY

 • konkurencyjne ceny
 • atrakcyjna lokalizacja
 • nowoczesne centrum konferencyjne
 • obszerne parkingi
 • bezproblemowy dojazd
 • bufet świadczący catering
 • hotel na terenie Spółki ZIAD Bielsko-Biała SA
 • restauracja i drink bar w hotelu

Przetargi

Aktualnie brak przetargów.

Europejskie fundusze – program regionalny

ZIAD BIESLKO-BIAŁA” Spółka Akcyjna realizuje projekt pn. „Poprawa ergonomii pracy w ZIAD BIELSKO-BIAŁA”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne
kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki
i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania:
8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej,
nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-0033/23.
Celem głównym projektu jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
co pozwoli na ułatwienie pozostania w zatrudnieniu 22 pracowników ( w tym: 16 kobiet, 6 mężczyzn,
8 osób w wieku 50+, 2 osób z niepełnosprawnością ) wykonujących pracę administracyjno-biurową.
Cel będzie realizowany poprzez działania prewencyjne – modernizację i poprawę ergonomiczności
stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego oraz działania
świadomościowe – edukacyjno -szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione na co najmniej 0,5 etatu
w “ZIAD Bielsko-Biała” S.A.
Okres realizacji: 01.09.2023r. – 30.11.2023r.
Wartość projektu ogółem: 70.912,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE 60.275,62 PLN oraz wkład własny
10.636,88 PLN.