Biuletyn Informacji Publicznej

 

ZIAD Bielsko-Biała SA

aleja Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała

tel. +48 33 8138200
fax +48 33 8142231
e-mail: sekretariat@ziad.bielsko.pl
www.ziad.bielsko.pl

NIP: 547-16-39-980
REGON: 070844350
KRS: 0000071046
Kapitał zakładowy: 31 294 800 zł

KONTO: BRE SA o/Bielsko-Biała 33 1140 1049 0000 3306 3300 1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo bip