Biuletyn Informacji Publicznej

 

Załatwianie spraw

Klient może załatwić w ZIAD Bielsko-Biała SA sprawę:

  • osobiście
  • telefonicznie
  • listownie
  • pocztą elektroniczną
Wszystkie zgłaszane sprawy są rejestrowane na dzienniku podawczym z którego następnie dekretowane są do komórek merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy.

Pracownicy zajmują się załatwianiem spraw na bieżąco, przy zachowaniu kolejności zgłoszenia sprawy.

Celem funkcjonujących w Spółce procedur jest dążenie do załatwiania zgłoszonych spraw bez zbędnej zwłoki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo bip