22 Styczeń imieniny: Anastazy, Wincenty, WiktorSZKOLENIA DOFINANSOWANE
Baza Usług Rozwojowych


WSZYSTKO O NAS
Strona główna
O firmie
Harmonogram 2017
Pracownicy
Nowości
Certyfikaty
Kontakt
Formularz

NOWOŚCI


System oplotowy


WYNAJEM SAL


Wynajem sal wykładowych


POD NAPIĘCIEM
System oplotowy
30-lecie PPN
Narzędzia
Galerie zdjęć
Poligon - panorama
Filmy
Wydawnictwa
Narzędzia PPN zestaw minimum - plik PDF


WNIOSKI - PDF
UDT Kwalifikacje
Wniosek TDT
Pilarka IMBiGS
Przecinarka IMBiGS
Rusztowania IMBiGS
UPRAWNIENIA E i D
E grupa I
E grupa II
E grupa III
D grupa I
D grupa II
D grupa III


DODATKI
Karta zgłoszenia - plik pdf
Narzędzia PPN zestaw minimum - plik PDF


Skrypt Prace pod napięciem - Zamów

"Kosztorysowanie NORMA "


Termin : 11-14.02.2018 r.

ZIAD Bielsko-Biała SA

Miejsce szkolenia: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego ZIAD Bielsko-Biała SA
43-316 Bielsko-Biała; Al. Armii Krajowej 220
Koszt dydaktyczny szkolenia: 1200,00 zł. od osoby
Zakwaterowanie i wyżywienie: 158,00 zł. netto za dobę od osoby
Rozpoczęcie szkolenia godz. 8:00
Bliższe informacje: e:mail:Urszula Imielska
tel 33 81 38 308-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
" Kurs dla instalatorów fotowoltaiki"


Ramowy program:

Zagadnienia ogólne.
Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych
Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV
Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
Montaż i regulacja instalacji systemu PV
Wydajność systemów fotowoltaicznych
Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych
Budowa i zasady działania elementów instalacji PV
Aktualne przepisy prawne dotyczące fotowoltaiki
Błędy montażowe
Zasad uruchamiania instalacji fotowoltaicznych
Eksploatacja instalacji fotowoltaicznych
Doboru i projektowania instalacji fotowoltaicznych
Montaż i uruchamianie zestawu fotowoltaicznego - zajęcia praktyczne

Program szkolenia jest zgodny z wymogami UDT
Uczestnicy otrzymują certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia

Czas trwania kursu : 3 dni
Termin szkolenia: luty 2018 r. Bliższe informacje pod nr tel. 338138308,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl

-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

" Kurs dla montażystów rusztowań budowlanych"
Program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Użytkowanie eksploatacyjne
3. Budowa rusztowań budowlano montażowych metalowych
4. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano montażowych metalowych
5. Zajęcia praktyczna

Liczba godzin nauczania: 80 godz. = 48 godzin teorii + 32 godziny praktyki (10 dni)

- Koszt dydaktyczny szkolenia razem z egzaminem IMBiGS - 1300 zł
Proponowany termin marzec 2018 r.

Bliższe informacje pod nr tel. 338138303,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl


-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- br>

" Kurs przygotowujący do zawodu elektryk"
Termin 12.03 - 9.04.2018 r.

Bliższe informacje pod nr tel. 338138308,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl


-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

" Projektowanie instalacji elektroenergetycznych
- aspekty prawne i techniczne"


Bielsko - Biała, 5-7.02.2018 r.

Ramowy program kursu:

- Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii kablowych SN i NN.
- Linie napowietrzne.
- Dobór kabli i przewodów.
- Dobór zabezpieczeń.
- Podstawy zasilania budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.
- Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego budynków.
- Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych.
Każdy uczestnik otrzymuje książkę:
"Poradnik projektanta elektryka. Wyd. IV Autor: J. Wiatr, M. Orzechowski - stron 1021


Bliższe informacje pod nr tel. 338138303,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

" Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego 'D' i 'E'
gr 1 ( urządzenia i instalacje elektroenergetyczne )"


ZIAD Bielsko-Biała SA
15 - 18.01.2018Ramowy program kursu:

- Budowa, działania oraz warunki techniczne urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych
- Wymagania norm i przepisów
- Eksploatacja urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych
- Programowanie ruchu urządzeń. Instrukcje ruchu i eksploatacji
- Prace kontrolno pomiarowe odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych - zajęcia praktyczne
- Zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych
- Postępowanie w przypadkach awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia


Bliższe informacje pod nr tel. 338138303,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------


Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV - kurs dla elektromonterów


Bielsko - Biała, 15 - 27.01.2018Tylko u nas poligon do prac pod napięciem w pomieszczeniu ogrzewanymZewnętrzny poligon do prac pod napięciem

Bliższe informacje pod nr tel. 338138301,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

"Pomiary termograficzne urządzeń energetycznych"

Bielsko - Biała, 30 - 31.01.2018 r.Program kursu:


Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz I
- Informacje o wymianie ciepła:
* przewodzenie
* konwekcja
* promieniowanie
- Promieniowanie:
*doświadczenie Wiliama Herschela
* Prawo Plancka
* Prawo Viena
* Prawo Kirhoffa
* Emisyjność
Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz II
- przyrządy do pomiaru temperatury
- skale temperatury
- charakterystyki emisyjności materiałów
- systematyka promieniowania
- własności atmosfery a promieniowanie podczerwone (okno transmisji)
- emisyjność materiałów
Podstawy teoretyczne pomiarów w podczerwieni cz III
- ograniczenia pomiarów
* parametry atmosfery (temperatura, wilgotność, odległość, pogoda)
* parametry obiektu (odległość, rozmiary, emisyjność, pole widzenia)
* promieniowanie otoczenia (zakłócenia - promieniowanie tła, odbite,innych obiektów)
Budowa i działanie kamery termograficznej na przykładzie VIGOcam v50 lub FLIR
- charakterystyka techniczna (parametry, wyposażenie)
- współpraca z otoczeniem (połączenie z komputerem, przenoszenie danych, Internet,pilot i wzorzec temperatury)
- sposób posługiwania się kamerą (wkładanie, wyjmowanie, wymiana obiektywu,
bezpieczeństwo eksploatacji)
- omówienie menu kamery
LCD - palety, menu, kursory, tryb ręczny i auto
parametry nagrywania - obrazy pojedyńcze, sekwencja
miksowanie obrazów, funkcja nakładanie, limit i zakres
zapis i odczyt termogramów
Budowa i działanie kamery termograficznej na przykładzie VIGOcam v50 lub FLIR - oprogramowanie THERM
* omówienie menu
* analiza termogramów - funkcje programu
* eksport danych
* generowanie raportów
Pomiary
- Wykonanie pomiarów przez każdego uczestnika kursu:
* pomiar obiektu w budynku (rozdzielnia - szafa, przyłącze, ew. sekwencja zdjęć
do analizy trendu
* pomiar obiektu poza budynkiem
Analiza termogramów w programie
- przeniesienie termogramów na PC
- wybór termogramów i oznaczenie miejsc charakterystycznych (skoki temperatury, przekroje, histogramy)
- nakładanie obrazów (skala, przesunięcie obrazu widzialnego względem termogramu, limit, zakres)
- obróbka termogramów (wybór palety, korekta parametrów atmosfery, emisyjności, dobór skali)
- statystyka (funkcja trendu, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego)
- eksport obrazów
- generowanie raportu
- przygotowanie opisów


Bliższe informacje pod nr tel. 338138303,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

"AUTOCAD - Kurs podstawowy - Certyfikat AUTODESK"

ZIAD Bielsko-Biała SA
3 dni 2018 r.Ramowy program:

1. Wprowadzenie do pracy w przestrzeni 2D programu AutoCAD 2012.
2. Podstawowe wiadomości z zakresu konfiguracji i obsługi programu.
3. Ustalenie parametrów początkowych rysowania (tworzenie szablonów).
4. Przegląd poleceń rysunkowych i edycyjnych umożliwiających wykonanie profesjonalnej dokumentacji technicznej:
- Współrzędne;
- Polecenia rysunkowe;
- Techniki edycji;
- Kreskowanie i wymiarowanie;
5. Warstwy - tworzenie i edycja.
6. Bloki, bloki z atrybutami - tworzenie i edycja.
7. Importowanie rysunków

Wszystkie zajęcia będą się odbywać w laboratorium komputerowym (1 osoba przy stanowisku komputerowym)


Bliższe informacje pod nr tel. 338138303,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

"Montaż osprzętu (muf i głowic) kabli średniego napięcia - kurs podstawowy"

ZIAD Bielsko-Biała SA
15 ÷ 24.01.2018 r.Ramowy program obejmuję: (możliwość zmiany konfiguracji typów muf i głowic według Państwa potrzeb)

• Budowa kabli średniego napięcia
• Budowa linii kablowych
• Obróbka kabli o izolacji papierowej
• Obróbka kabli o izolacji polietylenowej
• Nauka prasowania końcówek i złączek
• Wykonanie głowic POLT (izolacji z tworzywa sztucznego), EPKT (izolacji papierowa przesycona syciwem nieściekającym ) firmy Raychem
• Wykonanie mufy żywicznej firmy 3 M
• Wykonanie mufy przelotowej i przejściowej POLJ, TRAJ firmy Raychem
• Wykonanie głowicy zimnokurczliwej QT II firmy 3M
• Osprzęt zimnokurczliwy kablowy firmy Euromold
• Wykonanie głowicy taśmowej GWTXS
• Wykonanie mufy przelotowej ELZT
• Wykonanie głowicy kątowej RICS firmy Raychem


Bliższe informacje pod nr tel. 338138303,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------


Obsługa pił mechanicznych do ścinki drzew - uprawnienia IMBiGS

Bielsko - Biała, 22 - 26.01.2018 r.Ramowy program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy

- użytkowanie eksploatacyjne
- dokumentacja techniczna
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- podstawy elektrotechniki
- budowa pił mechanicznych do ścinki drzew
- technologia robót
- zajęcia praktyczne na terenie nadleśnictwa Ustroń
- egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnioctwa Skalnego
Szkolenie obejmuje 44 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych


Bliższe informacje pod nr tel. 338138303,
www.ziad.bielsko.pl,
e:mail:szkolenie@ziad.bielsko.pl

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------EAZ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i WN wydanie 2016
K. Borkiewicz - Zamów


NOWOŚĆ
Cena 61,90 zł netto


EAZ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i WN
K. Borkiewicz - zamów

N O W O Ś Ć - 2016
Cena 61,90 zł nettoEGZAMINY SEP "E" i "D"


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

-------------------------
Obsługa, wykonywanie rejestracji analizatorem jakości zasilania PQM-703 / PQM-710 / PQM-711 oraz sporządzania raportów z analizy z wykorzystaniem programu SonelAnaliza „
styczeń 2018

-------------------------
Podłączanie i odłączanie uziemień pod napięciem w liniach napowietrznych do 20 kV
22.01.2018

-------------------------
Osprzęt oplotowy w budowie i eksploatacji linii napowietrznych
6.02.2018
Program kursu
-------------------------
AUTOCAD - Kurs podstawowy (Cartyfikat AUTODESK)
3 dni - luty
------------------------- AUTOCAD - 3D (Cartyfikat AUTODESK)
luty 2018 - 3 dni (w zależności od liczby zgłoszeń)
------------------------- AUTOCAD - Kurs zaawansowany (Cartyfikat AUTODESK)
luty 2018 - 3 dni (w zależności od liczby zgłoszeń)
------------------------- FOTOWOLTAIKA KURS DLA INSTALATORÓW
luty 2018
-------------------------
Praktyczna obsługa miernika MPI-530 do pomiaru instalacji elektrycznych
6.02.2018
------------------------- Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV
2 dni - luty 2018
------------------------- Kosztorysowanie z zastowaniem programu NORMA PRO wraz z ćwiczeniami praktycznymi
4 dni - 2018
-------------------------
Obsługa i konserwacja wyciągów narciarskich (uprawnienia TDT)
luty 2018
-------------------------

-------------------------

Eksploatacja zabezpieczeń MiCOM
15 - 17.01.2018
-------------------------

Kurs przygotowujący do zawodu elektryk
12.03 - 9.04.2018
-------------------------

Pomiary termograficzne urządzeń energetycznych
30 - 31.01.2018
-------------------------

Podstawy obsługi testera firmy Omicron
7 - 9.02.2018
-------------------------

Bezpieczeństwo prac na wysokości
luty 2018
-------------------------

Prowadzenie ruchu sieci. Kurs dla dyspozytorów
12 - 16.02.2018
-------------------------

Technika utrzymania sieci. Kurs dla elektromonterów pogotowia energetycznego
12 - 16.02.2018
-------------------------

Budowa i eksploatacja linii SN PAS, EXCEL, AXCES, BLT-X, BLL-X, SAXKA
5 - 8.02.2018
-------------------------

Obsługa suwnic sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego
5 - 8.02.2018
-------------------------

Pomocnik operatora dźwignic - hakowy
6.02.2018
-------------------------

Obsługa podnośników montażowych (samojezdne, wolnobieżne i przewoźne
22 - 25.01.2018
-------------------------

Obsługa żurawi samojezdnych i przenośnych
7 - 10.05.2018
-------------------------

Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
5 - 8.02.2018
-------------------------

Konserwacja wózków jezdniowych podnosnikowych
12 - 23.02.2018
-------------------------

Projektowanie instalacji elektroenergetycznych - aspekty prawne i techniczne
3 dni - 2018
-------------------------

Budowa i eksploatacja linii z przewodami izolowanymi do 1kV ASXSn oraz PAS
3 dni - luty 2018
-------------------------

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego D i E gr I
15 - 18.01.2018
-------------------------
Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV dla elektromonterów
15 - 27.01.2018
5 - 17.02.2018
5 - 17.03.2018
-------------------------
Prace pod napięciem w liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów
22 - 26.01.2018
-------------------------
Prace pod napięciem w sieciach do 1 kV kurs dla dozoru
22 - 26.01.2018
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla elektromonterów
29.01 - 2.02.2018
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla dozoru
29.01 - 2.02.2018
-------------------------
Zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV. Kurs dla instruktorów
29.01 - 2.02.2018
------------------------- Obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew
22 - 26.01.2018
-------------------------
Montażysta rusztowań budowlanych
8 dni - 2018
-------------------------
Obsługa przecinarek do nawierzchni dróg
22 - 26.01.2018
-------------------------
Montaż osprzętu kabli średniego napięcia - kurs podstawowy
15 - 24.01.2018
------------------------- Montaż osprzętu kabli średniego napięcia firmy CELLPACK
15 - 17.01.2018
------------------------- Montaż osprzętu kabli średniego napięcia - kurs doskonalący
15 - 19.01.2018
-------------------------
Montaż osprzętu kabli średniego napięcia firmy RAYCHEM
15 - 17.01.2018
------------------------- Montaż głowic konektorowych Raychem, 3M, Euromold
15 - 17.01.2018
-------------------------
Zarządzanie zmianami
1 dniowe
-------------------------
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
luty 2018
-------------------------
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
luty 2018
-------------------------

EAZ W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i WN
K. Borkiewicz - zamów

N O W O Ś Ć - 2016
Cena 61,90 zł netto


Copyright©2004-2018 Romio
Aktualizacja 2018